close

Gordon Zechariah

Uutiset

Uutisten Vaikutus Kansalaisaktiivisuuteen

Johdanto

Uutiset ovat olennainen osa yhteiskuntaamme, ja ne välittävät tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja asioista. Kuitenkin uutisilla on paljon laajempi vaikutus kuin pelkkä tiedonvälitys. Ne voivat myös vaikuttaa merkittävästi kansalaisaktiivisuuteen, eli siihen, kuinka aktiivisesti ihmiset osallistuvat yhteiskunnallisiin asioihin ja päätöksentekoon. Tässä artikkelissa tarkastelemme syvemmin uutisten vaikutusta kansalaisaktiivisuuteen ja miksi se on niin tärkeää yhteiskunnassa.

Uutiset ja Tietoisuus

Yksi tärkeimmistä tavoitteista uutisissa on tiedonvälitys. Ne pitävät meidät ajan tasalla ajankohtaisista tapahtumista, kuten poliittisista päätöksistä, yhteiskunnallisista liikkeistä ja globaaleista kriiseistä. Tämä tietoisuus on ensiarvoisen tärkeää kansalaisaktiivisuuden kannalta, sillä ihmiset eivät voi osallistua asioihin, joista he eivät ole tietoisia.

Uutisten Herättämät Tunteet

Uutiset voivat herättää voimakkaita tunteita ja reaktioita. Kun kuulemme uutisen, joka koskettaa meitä henkilökohtaisesti tai herättää voimakkaita mielipiteitä, se voi motivoida meitä toimimaan. Tämä voi tarkoittaa mielenosoituksiin osallistumista, adressien allekirjoittamista tai jopa aktiivista osallistumista poliittiseen prosessiin.

Uutiset ja Yhteiskunnallinen Keskustelu

Uutiset tarjoavat myös tietoa erilaisista näkökulmista ja mielipiteistä. Ne voivat avata keskustelua yhteiskunnallisista asioista ja rohkaista ihmisiä osallistumaan keskusteluun. Tämä on tärkeää demokratian kannalta, sillä se edistää avointa ja monipuolista keskustelua eri näkemyksistä.

Uutiset ja Kansalaisaktiivisuuden Edistäminen

Uutiset voivat olla voimakas työkalu kansalaisaktiivisuuden edistämisessä. Ne voivat herättää tietoisuutta yhteiskunnallisista ongelmista ja rohkaista ihmisiä toimimaan niiden ratkaisemiseksi. Esimerkiksi uutiset ympäristökriiseistä voivat innostaa ihmisiä osallistumaan ympäristöjärjestöjen toimintaan tai vaatimaan ympäristöystävällisempiä politiikkoja.

Yhteenveto

Uutiset ovat olennainen osa yhteiskuntaa, ja niillä on laaja vaikutus kansalaisaktiivisuuteen. Ne herättävät tunteita, avaavat keskustelua ja kannustavat ihmisiä osallistumaan yhteiskunnallisiin asioihin. Siksi on tärkeää seurata uutisia monipuolisesti ja kriittisesti ja käyttää niitä voimavarana omalle kansalaisaktiivisuudelle.

read more
Kasino

Uhkapelaamisen Lähes Voittojen Psykologiset Vaikutukset

Johdanto

Uhkapelaaminen on ollut osa ihmisen viihdekulttuuria vuosikymmenten ajan, ja se houkuttelee pelaajia ympäri maailmaa. Usein pelatessa voitto tai häviö riippuu sattumasta, ja tunteet voivat vaihdella voiton riemusta pettymykseen. Yksi mielenkiintoinen ilmiö uhkapelaamisessa on “lähes voitto” -ilmiö. Se tapahtuu, kun pelaaja melkein voittaa, mutta putoaa lopulta tappioon. Tässä artikkelissa tarkastelemme lähes voittojen psykologisia vaikutuksia ja miksi ne voivat olla niin voimakkaita.

Lähes Voitto: Mitä Se Tarkoittaa?

Lähes voitto tapahtuu, kun pelaaja saa lähes voittoyhdistelmän tai lähestyy suurta voittoa, mutta putoaa lopulta tappioon. Tämä voi ilmetä esimerkiksi kolikkopelissä, kun pelaaja saa kaksi voittosymbolia peräkkäin ja odottaa jännityksellä kolmatta symbolia, mutta seuraavaksi tuleekin eri symboli. Vaikka pelaaja ei voittanutkaan, hän saattoi kokea, että voitto oli hyvin lähellä.

Miksi Lähes Voitto Tuntuu Niin Voimakkaalta?

Lähes voittojen psykologiset vaikutukset perustuvat moniin tekijöihin, mukaan lukien odotukset, vahvistus ja dopamiini. Kun pelaaja kokee lähes voiton, hänellä saattaa olla vahva tunne siitä, että voitto oli “lähellä”, mikä saa hänet jatkamaan pelaamista. Tämä johtuu siitä, että aivot liittävät odotuksen ja palkinnon odottamattoman vahvasti. Dopamiini, mielihyvähormoni, vapautuu aivoissa, kun odotettu palkinto tuntuu lähellä olevan.

Lähes Voitto ja Jatkopelaaminen

Lähes voitto voi johtaa jatkopelaamiseen ja lisääntyneeseen riskinottoon. Pelaajat saattavat ajatella, että he ovat “onnekkaita” tai että voitto on väistämätön seuraavalla kierroksella. Tämä voi johtaa liialliseen pelaamiseen ja suurempiin tappioihin.

Pelialan Strategiat

Uhkapeliala tuntee lähes voittojen psykologiset vaikutukset ja hyödyntää niitä suunnitellakseen pelejä ja markkinointikampanjoita houkutellakseen pelaajia. Esimerkiksi kolikkopelien suunnittelussa lähes voittoja voidaan käyttää pitämään pelaajat kiinnostuneina ja motivoituneina jatkamaan pelaamista.

Lopputulos

Lähes voittojen psykologiset vaikutukset ovat mielenkiintoinen ilmiö uhkapelaamisessa, ja ne voivat vaikuttaa pelaajien päätöksiin ja käyttäytymiseen. Pelaajien on tärkeää olla tietoisia näistä vaikutuksista ja asettaa pelaamiselleen rajat, jotta he voivat nauttia uhkapelaamisesta vastuullisesti.

read more
Teknologia

Teknologian vaikutus katastrofivasteeseen

Johdanto

Katastrofit, kuten luonnonkatastrofit ja ihmisen aiheuttamat onnettomuudet, voivat aiheuttaa valtavia tuhoja ja vaatia inhimillisiä uhreja. Katastrofivasteen nopeus ja tehokkuus ovat elintärkeitä pelastusoperaatioissa ja avun toimittamisessa. Teknologia on kuitenkin mullistanut katastrofivasteen tavalla, joka mahdollistaa nopeamman, tarkemman ja koordinoidumman toiminnan. Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten teknologia vaikuttaa katastrofivasteeseen ja auttaa pelastus- ja avustusorganisaatioita toimimaan tehokkaammin.

1. Tietojärjestelmät ja tilannekuvan hallinta

Tietojärjestelmät ja tilannekuvan hallinta ovat olennainen osa katastrofivastetta. Modernit teknologiat, kuten geoinformatiikka, tekoäly ja IoT (esineiden internet), mahdollistavat reaaliaikaisen tiedon keräämisen ja analysoinnin. Tämä auttaa viranomaisia ja avustusjärjestöjä saamaan ajantasaista tietoa katastrofin laajuudesta ja vaikutuksista, mikä puolestaan auttaa päätöksenteossa ja resurssien kohdentamisessa.

2. Viestintä ja koordinointi

Teknologia on vahvistanut viestinnän ja koordinoinnin mahdollisuuksia katastrofivasteessa. Satelliittipuhelimet, langattomat verkkoratkaisut ja mobiilisovellukset mahdollistavat yhteydenpidon ja tiedonvaihdon myös alueilla, joilla perinteiset viestintäverkot saattavat olla vaurioituneita. Tämä auttaa pelastushenkilökuntaa ja avustusjärjestöjä kommunikoimaan keskenään ja koordinoimaan pelastustoimia tehokkaasti.

3. Pelastusrobotiikka

Robotiikka on noussut tärkeäksi apuvälineeksi katastrofivasteessa. Pelastusrobotit voivat tunkeutua vaarallisiin ympäristöihin, kuten romahtaneisiin rakennuksiin, ja etsiä selviytyjiä. Ne voivat myös kuljettaa tarvikkeita ja lääkintävälineitä vaikeasti saavutettaville alueille. Teknologian kehityksen myötä pelastusrobotit ovat entistä tarkempia ja monipuolisempia.

4. Ilmatilan valvonta ja droonit

Ilmatilan valvonta on parantunut huomattavasti, ja droonit ovat tulleet välttämättömiksi työkaluiksi katastrofivasteessa. Droonit voivat tarjota ilmakuvia katastrofialueilta, minkä avulla viranomaiset voivat arvioida vahinkoja ja tarpeita. Lisäksi droonit voivat toimittaa pieniä tarvikkeita ja lääkkeitä nopeasti ja turvallisesti.

5. Sosiaalinen media ja vapaaehtoisten mobilisointi

Sosiaalinen media on tehnyt mahdolliseksi nopean tiedonvaihdon ja tiedon jakamisen katastrofien aikana. Ihmiset voivat ilmoittaa hätätilanteista, tarjota apua ja koordinoida pelastustoimia sosiaalisen median alustoilla. Lisäksi teknologia mahdollistaa vapaaehtoisten mobilisoinnin ja rekrytoinnin, mikä on erittäin tärkeää suurten katastrofien aikana.

Yhteenveto

Teknologia on muuttanut katastrofivastetta perusteellisesti ja parantanut pelastus- ja avustusorganisaatioiden kykyä toimia nopeasti ja tehokkaasti. Tietojärjestelmät, viestintätekniikka, pelastusrobotiikka, droonit ja sosiaalinen media tarjoavat arvokkaita työkaluja katastrofivasteen parantamiseen. Tulevaisuudessa teknologian rooli katastrofivasteessa todennäköisesti kasvaa entisestään, ja se voi auttaa pelastamaan entistä useampia ihmishenkiä ja lieventämään katastrofien tuhoja.

read more
Liiketoiminta

Liiketoimintastrategiat ilmastonmuutoksen vaikutusten sopeuttamiseen

Johdanto

Ilmastonmuutos on vakava haaste maailmanlaajuisesti, ja sillä on laaja-alaisia vaikutuksia liiketoimintaan. Yritysten on tärkeää olla valmiita sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja löytää kestäviä ratkaisuja, jotka tukevat niiden toimintaa pitkällä aikavälillä. Tässä artikkelissa tarkastelemme joitakin strategioita, joita yritykset voivat hyödyntää ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaamisessa.

1. Riskien arviointi ja hallinta

Ensimmäinen askel ilmastonmuutoksen vaikutusten sopeuttamisessa on ymmärtää, miten se voi vaikuttaa yrityksen toimintaan. Tämä edellyttää riskien arviointia ja hallintaa. Yritykset voivat tehdä ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioinnin, tunnistaa liiketoimintaansa mahdollisesti vaikuttavat riskit ja kehittää suunnitelmia niiden hallitsemiseksi. Esimerkiksi yritykset voivat arvioida, miten äärimmäiset sääilmiöt, kuten tulvat tai kuivuus, voivat vaikuttaa toimitusketjuunsa ja varmistaa, että niillä on joustavuutta vastata tällaisiin haasteisiin.

2. Kestävät toimintatavat ja tuotteet

Yritykset voivat myös pyrkiä vähentämään omaa hiilijalanjälkeään ja edistämään kestävää kehitystä. Tämä voi sisältää energiatehokkuuden parantamista, uusiutuvan energian käyttöä, jätteiden vähentämistä ja kierrätystä. Lisäksi yritykset voivat kehittää ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden kasvavaan ympäristötietoisuuteen.

3. Toimitusketjun hallinta

Ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat vaikuttaa merkittävästi yritysten toimitusketjuihin. Yritykset voivat vahvistaa toimitusketjunsa vastustuskykyä ottamalla käyttöön monipuolisuutta toimittajien suhteen, analysoimalla riskejä ja kehittämällä joustavia toimitusketjun hallintaratkaisuja. Lisäksi ne voivat kannustaa toimittajiaan ja kumppaneitaan kehittämään kestäviä käytäntöjä.

4. Innovointi ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen

Ilmastonmuutos voi myös tarjota liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka ovat valmiita innovoimaan ja kehittämään uusia ratkaisuja. Esimerkiksi uusiutuvan energian ala kasvaa nopeasti, ja yritykset voivat hyötyä siitä investoimalla aurinko- ja tuulivoimaan tai kehittämällä energiatehokkaita teknologioita. Lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat luoda kysyntää esimerkiksi vedenpuhdistuslaitteille, älykkäille kaupunkiratkaisuille ja ilmastotietoisille tuotteille.

5. Yhteistyö ja sidosryhmien osallistaminen

Ilmastonmuutoksen vaikutusten hallinta vaatii yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Yritykset voivat tehdä yhteistyötä hallitusten, kansalaisjärjestöjen, muiden yritysten ja akateemisen maailman kanssa kehittääkseen tehokkaita ratkaisuja. Lisäksi ne voivat kuunnella asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien näkemyksiä ja odotuksia kestävän liiketoiminnan suhteen.

Yhteenveto

Ilmastonmuutos on haaste, joka vaikuttaa kaikkiin, myös liiketoimintaan. Yritykset voivat kuitenkin valmistautua ja sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ottamalla käyttöön riskienhallintastrategioita, kehittämällä kestäviä toimintatapoja ja tuotteita, hallitsemalla toimitusketjujaan, hyödyntämällä innovaatioita, ja tekemällä yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa. Näiden strategioiden avulla ne voivat vähentää ilmastonmuutoksen tuomia uhkia ja samalla löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia kestävällä tavalla.

read more
Liiketoiminta

Kaipaako yrityksesi lisää asiakkaita? – 5 vinkkiä sähköpostilistan keräämiseen

Olipa kyseessä sitten työpajojen, retriittien, joogatuntien, vaatteiden tai minkä tahansa muiden tuotteiden tai palveluiden markkinointi, on sähköpostimarkkinointi yksi tehokkaimmista tavoista kasvattaa omaa liiketoimintaa.

Se on fakta, ja Instagram ja Facebook eivät ole tehokkuudessa lähelläkään sitä. Esimerkiksi Instagramin käyttö on helppoa ja hauskaa, mutta siellä seuraajiaan ei oikeasti “omista”. Seuraajien ja uusien ihmisten tavoittaminen on loppujen lopuksi hyvin rankkaa erilaisten jatkuvien agloritmisten muutosten myötä.

Niiden myötä voi olla, että vain pieni osa seuraajista näkee jonkin uuden julkaisusi. Tämä on se syy, miksi moni netticasino ja lukuisat muut yritykset hyödyntävät sähköpostin voimaa.

Ja jos yrityksesi ei vielä omista sähköpostilistaa, on sellaisen hankkiminen ensiarvoisen tärkeää, ihan kuten tilaajille lähetettävien uutiskirjeiden luominen. Tästä asiasta ei pääse yli eikä ympäri.

Miten tässä kaikessa sitten pääsee alkuun? Tarjolla on hyviä uutisia, koska tässä oppaassa käydään läpi, miten sähköpostilista saadaan valmiiksi ja toimimaan tuossa tuokiossa. Jatka siis lukemista!

5 askelta kohti sähköpostilistaa

1) Valitse sähköpostimarkkinoinnin tarjoaja

Jos haluat lähettää sähköposteja yrityksenä etkä vain parhaalle ystävällesi tai siskollesi, sinun on käytettävä ns. sähköpostimarkkointipalvelua. Älä käytä Gmail-tiliäsi sähköpostin lähettämiseen, koska se rikkoo lakia, eikä sinulla ole mahdollisuutta kasvattaa omaa sähköpostiosoitteiden luetteloasi.

Miksi? Koska ihmiset eivät voi millään tavalla rekisteröityä sinne.

Hyvä uutinen kuitenkin on, että tämän voi aloittaa ilmaiseksi, joten sinulla ei voi olla mitään tekosyitä, miksi jättäisit tämän väliin.

Vaihtoehtoja on monia ja yleensä niihin sisältyy ilmaisia kokeiluja, joten jokaiselle varmasti löytyy oma suosikkinsa. Erilaisia sähköpostimarkkinointipalveluja ovat esimerkiksi:

 • Constant Contact
 • GetResponse
 • Sendinblue
 • Benchmark
 • AWeber

2) Luo sähköpostimarkkinointitilisi

Rekisteröidy valitsemallesi sähköpostimarkkinointipalvelulle ja laita tili pystyyn. Se on helppoa ja onnistuu vain muutamissa minuuteissa.

3) Luo “ilmoittautumislomake” nettisivuillesi

Seuraavaksi sinun täytyy mahdollistaa sähköpostilistalle liittyminen nettisivujesi kautta. Kuvaile tuossa kohdassa muutamalla sanalla, miksi ihmisten pitäisi liittyä mukaan ja mitä he voivat odottaa liittyessään mukaan tilaajaksi.

Kaikista tärkeintä on tehdä tästä vaiheesta mukaansatempaava ja hauska vierailijan näkökulmasta. Monet tarjoavatkin erilaisia ilmaistuotteita vastineeksi siitä, että ihmiset liittyvät heidän uutiskirjeiden tilaajalistalleen.

Näitä ilmaistuotteita voivat olla esimerkiksi harjoitusohjelmat, sijoitusvinkit tai alekoodit riippuen ihan siitä, mikä yritys ja toimiala on kyseessä.

Kaikista huonoin vaihtoehto on vain sanoa “Tilaa uutiskirjeeni” antamatta siitä mitään vastineeksi.

4) Kirjoita ensimmäinen uutiskirjeesi

Ennen kuin alat lähettää tilaajillesi satunnaisia muistiinpanoja tai kertomaan kaikista asioista, joita haluat mainostaa, mieti hetki, miten voit palvella tilaajiasi kaikkein parhaiten.

Sinulla on valtava mahdollisuus – jopa vastuu – tarjota tilaajillesi jotain arvoa. Kun joku on valmis sanomaan: “Hei, pidän sinusta riittävästi antaakseni sinulle sähköpostiosoitteeni”, olet hänelle velkaa kaikkesi.

Sinun vastuullasi on pitää huoli siitä, että hän pysyy asioista ajan tasalla, edistyy ja viihtyy.

Miten tämä sitten onnistuu?

Aloita ihmisten sähköpostien analysoinnista. Mistä pidät, mikä ärsyttää? Tämä auttaa sinua löytämään niin äänesi kuin sisältösi rakenteen.

Tässä vielä muutamia asioita, joita kannattaa miettiä ennen uutiskirjeiden kirjoittamista:

 • Kuinka usein lähetät uutiskirjeen? – Laatu korvaa määrän. Jos sinulla ei oikeasti ole mitään jaettavaa tai kerrottavaa, etkä tunne itseäsi inspiroituneeksi, älä lähetä mitään. Tilaajasi huomaavat heti, jos toiminnassa on jotain poikkeavaa tai pakotettua. Et voi myöskään olla liian pitkään hiljaa, koska muuten sinut unohdetaan. Viikoittainen uutiskirje on paras vaihtoehto.
 • Mitä haluat kirjoittaa siihen? – Ihmiset haluavat tietää, mitä elämässäsi tapahtuu, ja siksi voitkin aloittaa uutiskirjeen jakamalla esimerkiksi oman tarinan tai oivalluksen. Sitten sinun kannattaa tarjota jotain lisäarvoa, kuten linkki uuteen treeniohjelmaan.
 • Mitä toivot tilaajien tekevän seuraavaksi (C2A)? – Lopuksi on hyvä esittää toimintakehotus liityen siihen, mitä haluat tilaajien tekevän. Haluatko heidän ostavan uuden valmennuksesi vai esimerkiksi liittyvän seuraavaan työpajaasi? Kerro tilaajillesi, mitä heidän pitää tehdä seuraavaksi.

Puhu tilaajille kuin ystävillesi. Tällöin ihmiset tuntevat välittömästi yhteyden kirjoittajaan, jolloin esimerkiksi kynnys jonkin mainostettavan asian ostamiseen madaltuu.

Miten tässä onnistutaan?

Tee tekstistäsi sellainen, että se ei kuulosta liian kirjakieliseltä, äläkä unohda persoonallisuuden lisäämistä. Maailmassa, jossa on tajuttomasti pikseleitä ja merkityksettömiä tykkäyksiä, kaipaamme todellisia yhteyksiä ja ääniä oikeilta ihmisiltä, jotka resonoivat kanssamme.

Kaikkein tärkeintä on olla oma itsensä ja keskustella rennosti ihmisten kanssa ikään kuin olisit esimerkiksi teen äärellä jonkun kanssa.

5) Luo tervetuloviesti

Tervetuloviestisi on ensimmäinen sähköposti, jonka uudet tilaajasi saavat automaattisesti, kun he ovat rekisteröityneet sähköpostilistallesi. Tässä ensivaikutelmalla on hyvin suuri merkitys ja siksi tervetuloviestiin kannattaa panostaa.

Tervetuloviestissä kannattaa osoittaa kiitollisuutta ihmiselle siitä hyvästä, että hän on tilannut uutiskirjeen. Aloita siis sanomalla “Kiitos” tms. Voit myös tarjota jotain erikoista, kuten ilmaisen tuotteen tai alekoodin.

Seuraavaksi sinun täytyy kertoa, mitä he voivat odottaa saavansa nyt, kun he ovat liittyneet uutiskirjeesi tilaajiksi. Ihmiset on hyvä saada innostuneiksi listalla olemisesta.

Muista myös liittää jonkinlainen kuva sinusta itsestäsi, yrityksestäsi tai tiimistäsi, jotta viestistä tulee astetta henkilökohtaisempi ja helpommin lähestyttävä.

Pidä myös mielessä, että EU:n alueella toimivien tahojen täytyy sisällyttää viestiin linkki, josta uutiskirjeen voi perua.

Näiden vihjeiden avulla pääset hyvin alkuun! Tämän jälkeen vuorossa on oikeastaan ilmaistuotteiden, laskeutumissivujen ja sisällöntuotantosuunnitelman kehittämistä sekä paljon kaikenlaista testaamista.

read more
Liiketoiminta

Mitä yrittäjäksi ryhtyminen vaatii? – Opas yrittäjyyden maailmaan

Yrittäjyys on tällä hetkellä hyvinkin trendikastä. Miksi? Koska monet mieltävät yrittäjyyteen vapauden, mahdollisuuden päättää omat työajat ja olla itse itsensä pomo. Harva kuitenkaan ajattelee konkreettisesti kaikkea sitä, mitä yrittäjyyteen liittyy.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi epävarmoja aikoja, ahdistuneisuutta, tietämättömyyttä ja pitkiä työpäiviä. Tähän artikkeliin onkin koottu lista asioista, jotka heillä kannattaa käydä tarkasti läpi, joita yrittäminen kiinnostaa.

Yrittäjyys ei ole helppoa, se on selvää. Saattaa mennä montakin vuotta ennen kuin yrityksen toiminta muuttuu kannattavaksi taloudellisesta näkökulmasta. Nettikasino, konsultointiyritys, markkinointifirma, vaatebrändi – vaihtoehtoja yrityksiin on monia, mutta varmaa menestystä ei takaa mikään.

Ennen kuin hyppää pois oravanpyörästä ja ryhtyy yrittäjäksi, on syytä punnita tarkkaan muutamia asioita, kuten omat kyvyt, liikeidea sekä edellytykset.

Yritystoiminnan aloitus sisältää hyvin monta vaihetta, joista jokaiseen vaiheeseen on syytä perehtyä. Kun yrittäjänä pääsee vauhtiin, kehittyy ja uskoo itsensä, ei hankaluudesta ole tietoakaan.

Lähdetäänpäs seuraavaksi katsomaan, mitä kaikkea yrityksen perustamiseen ja yrittäjyyteen liittyy.

Löytyykö sinulta yritysidea?

Saitko kipinän ryhtyä yrittäjäksi kotoa vai tuliko se kenties yritysopintojen myötä? Olipa kyseessä sitten elinikäinen haave tai hetken pohdinnan jälkeen tehty päätös, on onnistumisen maksimoinnin kannalta tärkeää otta yrittäjyyteen liittyvät asiat huomioon.

Kaikki lähtee yritysideasta, joka on syytä suunnitella rauhassa. Ilman kunnollista yritysideaa on hyvin vaikeaa haastavaa luoda menestyvää yritystä.

Löytyykö sinulta hyvä idea, mutta et tiedä, mistä aloittaa? Tutustu jo olemassaolevaan tarjontaan ja myös muihin alueen yrityksiin.

Pelkällä idealla ei päästä pitkälle, jos markkinoilta ja asiakkailta ei löydy todellista tarvetta. Näissä tapauksissa yritysideaa on hyvä muokata ja hioa hieman, jotta yritys erottuisi muista ja olisi ainutlaatuinen.

Tee liiketoimintasuunnitelma

Jotta voi varmistua siitä, onko yritysidean toteuttaminen oikeasti järkevää, kannattaa tehdä liiketoimintasuunnitelma. Sen tekeminen voi olla raskasta ja se vaatii paljon panostusta, mutta se antaa arvokasta tietoa. Liiketoimintasuunnitelma tarjoaa mahdollisuuden arvioida idean heikkouksia ja vahvuuksia sekä mahdollisia uhkia ja mahdollisuuksia.

Suunnitelman tekemistä edellytetään myös silloin, kun on asiakas TE-toimistossa tai yrityshautomossa, tai hakee ulkopuolista rahoitusta.

Miksi haluat ryhtyä yrittäjäksi?

Yrittäjäksi voi oikeastaan ryhtyä melkeinpä kuka vain. Siihen ei ole ikärajaa, joten käytännössä kaikilla on mahdollisuus valjastaa oma osaaminen tai palvelut myyntikelpoisiksi ennen täysi-ikäisyyttä. Ja tätä toimintaa saa sitten jatkaa niin pitkään kuin haluaa.

Yrittäjäksi voi jopa ryhtyä eläkepäivinä tai sitä voi harjoittaa muun palkkatyön ohess sivutoimisena.

Osa yrittäjänä toimimista ovat pitkäksi venyneet päivät ja lukuisat työtunnit. Samaan rahaan itselleen saa myös vastuuta, joka vain kasvaa sitä myöten, kun itselleen palkkaa muita työntekijöitä.

Hyödyksi olisi, jos toiminnan saa käyntiin oman pääoman turvin, mutta mikäli yritysidea on todella hyvä, voi silloin suunnata hakemaan myös ulkopuolista rahoitusta vaikkapa pankista.

Kenelle yrittäjyys sopii?

Yrittäminen ja yrittäjyys sopivat todella hyvin heille, joilla on jonkinlainen erityistaito. Helpointa on nimittäin myydä omaa osaamista ja monesti se vaatii myös kaikkein vähiten pääomaa. Yrittäjäksi saattaa myös päätyä, mikäli omalta alalta ei vain löydy töitä, mutta palvelulle tai tuotteelle on kysyntää.

Yleensä yrittäminen ei lähde ihan tyhjästä, vaan jokainen yrittäjäksi alkaja on jollakin tavalla yrittäjähenkinen. Yleensä tämä lähtee halusta toteuttaa itseään tai työskennellä vapaasti itselle.

Yritystoiminnan aloittaminen onnistuu huomattavasti helpommin, mikäli omasta perheestä löytyy yrittäjiä. Joskus ihmiset lähtevät myös jatkamaan omia perheyrityksiään.

Oletko valmis tekemään töitä saadaksesi yrityksen menestymään?

Vaikka yrittäjänä työskentely on vapaata ja saat itse päättää työaikasi, ei se suinkaan ole helppoa. Yrittäjyys nimittäin vaatii lähes päivittäistä työntekoa ja todella pitkiä päiviä, jopa 12-16 tuntisia työvuoroja. Se todella mittaa sen, oletko valmis sitoutumaan, kestätkö painetta ja kykenetkö jatkamaan vaikeuksista huolimatta.

Yrittäjyys ei ole todellakaan oikotie onneen tai avain rikkauksiin, vaan se vaatii paljon raskasta ja pyyteetöntä työtä.

Kun toiminta on vielä alussa, joutuu itse tekemään kaiken työn. Ei voi vain päättää olevansa esimerkiksi markkinoija tai myyjä, vaan täytyy hoitaa kaikki vastuut. Olet siis:

 • Markkinoija
 • Siivooja
 • Toimitusjohtaja
 • Myyjä
 • Asiakaspalvelija

Yrittämisessä on kuitenkin se hyvä puoli, että toiminnan kasvaessa ja laajentuessa itselleen voi palkata muita työntekijöitä, jotka tulevat hoitamaan näitä rooleja.

Muista nämä asiat yrittäjänä

 1. Yritysmuodon valitseminen: Sopivan yritysmuodon valitseminen riippuu monesta tekijästä ja valinta on pakko tehdä ennen rekisteröintiä. Tähän vaikuttaa esimerkiksi yrityksen perustajien määrä ja kasvunäkymät. Yritysmuoto vaikuttaa esimerkiksi päätöksentekoon, kirjanpitoon ja siihen, miten helppoa tai haastavaa toiminta on lopettaa. Tällä hetkellä osakeyhtiöitä perustetaan paljon.
 2. Yrityksen nimi: Yrityksen nimen päättäminen on tärkeää, mutta siihen ei pidä jumiutua liian pitkään, koska sen voi muuttaa myöhemmin. Hyvä nimi kuvaa sekä toimintaa että toimialaa, ja se jää ihmisten mieleen.
 3. Vakuutukset: Jos jotain haluaa hoitaa viimeisen päälle kuntoon heti alussa, kannattaa keskittyä vakuutuksiin. Uudella yrittäjällä on alussa hyvin paljon juoksevia asioita ja siksi tässä saattaa tulla puutoksia. Pakollisiin vakuutuksiin kuuluu muun muassa eläkevakuutus, joka vaikuttaa eläkkeeseen ja sairauspäivärahaan. Monet yrittäjät arvioivat työnsä liian alhaiseksi, jolloin rahat eivät riitä eläkkeeseen.
 4. Verovähennykset: Yrittäjälle tulee paljon hankintoja ja sitä kautta kuluja etenkin alussa, mutta ne voi onneksi vähentää verotuksessa. Vähennyskelpoisia ovat sellaiset kulut, jotka jollakin tavalla liittyvät tulojen hankkimiseen. Näitä voivat olla esimerkiksi tietokone, markkinointikulut, työvälineet, puhelin, nettiyhteys pöydät ja muut kulut.
read more
Koti

Tärkeimmät syyt ryhtyä kodin kunnostamiseen ja tee-se-itse

Jos etsit uutta harrastusta, joka tarjoaa sinulle tuntikausia palkitsevaa hauskanpitoa ja johtaa myös näkyviin ja konkreettisiin parannuksiin elämässäsi, jotka hyödyttävät sinua joka ikinen päivä, kodin parantaminen ja tee-se-itse voi olla juuri oikea etsimäsi vastaus. Tämä on loistava tapa aloittaa käytännöllinen harrastus, joka antaa sinulle hyödyllisiä ja siirrettäviä taitoja, mutta se on myös loistava tapa parantaa kotiasi ja siten elämänlaatuasi. Lue eteenpäin, niin tarkastelemme joitain yleisimmistä syistä, miksi sinun pitäisi tehdä tästä uudesta harrastuksestasi.

Jokainen voi tehdä sen:

Kodin kunnostaminen ja tee-se-itse ovat melko laajoja aiheita ja ne sisältävät paljon muita taitoja. Tämä tarkoittaa, että riippumatta siitä, kuka olet tai millaisia ​​taitojasi sinulla on, voit luultavasti juuttua kodin parantamiseen ja huomata, että olet siinä melko hyvä.
Et esimerkiksi ehkä ole hyvä puutyössä. Se on hienoa, sen sijaan voit kokeilla maalata viehättävät seinämaalaukset seinälle. Ei? Entä sitten vain miettiä parasta värimaailmaa huoneisiisi? Nämä ovat kaikki erilaisia ​​taitoja, mutta ne kaikki vastaavat samaa kodin kehittämiskykyä.

Muut voivat arvostaa sitä:

Rakastan ohjelmointia, mutta siinä on suuri ongelma. Ongelma on siinä, että kun näytän jollekin jotain, mitä olen tehnyt, he eivät arvosta sitä lainkaan. He eivät ole töykeitä: on vain vaikea arvostaa ohjelmointitaitoa, ellet ole koskaan yrittänyt ohjelmoida mitään itse.
Ohjelmointi on siis melko yksinäinen taito. Toisaalta, jos ryhdyt kodin parantamiseen, sinulla on taito, jota kuka tahansa voi arvostaa, jota voit esitellä vieraille ja jolla voit jopa ansaita rahaa, jos muut pitävät työstäsi.
Se on hyödyllinen taito:
Aivan oikein: ole hyvä puutyössä, Feng Shuissa tai tee-se-itse sähkötekniikassa, ja saatat löytää ystäviä ja työtovereita alkavan maksaa sinulle työstäsi. Se on melko kätevää, mutta vaikka näin ei tapahtuisi, huomaat silti, että tämä on erittäin hyödyllinen taito, joka voi pelastaa sinut kriisistä.
Et ehkä ole siinä pisteessä, että pystyt hoitamaan omaa kattilaasi, mutta kun tiedät vähän enemmän kodistasi ja asioiden toiminnasta, voit ainakin tunnistaa, että se on todellakin kattila, jota on tarkasteltava. Samoin saatat pystyä rakentamaan itsellesi uuden pöydän ja/tai korjaamaan oven saranan rikkoutuessa.
Nämä ovat kaikki erittäin hyödyllisiä taitoja, jotka voivat säästää paljon rahaa, säästää sinua joutumasta asumaan pitkään huonossa kunnossa olevalla kodilla ja jopa auttaa sinua korjaamaan muita asioita, kun olet ulkona tai otat intohimoa hankkeita.

Se on hauskaa ja tyydyttävää:

Kodin kunnostaminen ja tee-se-itse ovat myös erityisen hauskoja ja miellyttäviä taitoja. Monet meistä viettävät nykyään paljon aikaa tietokoneen ääressä, mikä on hienoa, mutta se aiheuttaa meille päänsärkyä. Tee-se-itse on kuitenkin käytännönläheistä, luovaa ja saa sinut liikkeelle. Samaan aikaan se on myös erittäin luova, erittäin tekninen ja erittäin palkitseva. Tunnet olosi harvoin niin onnistuneeksi kuin silloin, kun olet rakentanut oman aidan puutarhaan tai lisännyt liiketunnistinvalot vaatelaatikkoosi.
Ja mikä parasta, nämä muutokset parantavat kotisi ja siten elämäsi laatua. Näitä asioita voit käyttää jatkuvasti joka päivä – ne ovat loistavia keskustelupalstoja ja niiden avulla voit olla paljon luovampi ja ainutlaatuisempi sisustuksessasi. Ja mitä paremmin saat, sitä enemmän kotisi hyötyy…

read more
Featured

Yksinkertaista elämääsi kotona 5 hyödyllisimmällä sovelluksella

Elämän kotona ei tarvitse olla niin monimutkaista kuin teet. Jos et usko, että elämäsi on monimutkaista, olet onnekas, mutta on myös todennäköistä, että olet väärässä. Näet mitä tarkoitan, kun puhumme näistä upeista sovelluksista, jotka yksinkertaistavat elämääsi useilla eri tavoilla. Haluat varmasti ladata ne testausta varten, jos sinulla ei vielä ole niitä puhelimessasi.

Mikä tahansa.Tee

Kotona on varmaankin kerralla paljon asioita, joita haluat selvittää, mutta yleensä unohdat ne jonkin asian takia. He sanovat, että voimme muistaa vain tietyn määrän asioita, ennen kuin mielemme alkaa unohtaa kaikkea, joten jos et halua unohtaa mitään uudelleen, kirjoita se Any.Do-sovellukseen. Kun kaikki kotityöt on syötetty sovellukseen, voit käsitellä niitä yksitellen, kunnes ne on suoritettu.

Tyylikirja

Kotisi saattaa näyttää ensisilmäyksellä siistiltä, ​​mutta jos kaivaisit hieman syvemmälle, löydät sotkua joistakin paikoista. Yksi suurimmista syyllisistä on vaatekaappi, ja jos et edes löydä vaatteita, joita haluat käyttää, koska kaikki on sekaisin, sinun on kutsuttava Stylebook auttamaan sinua. Sen avulla voit kuroida vaatekaappiasi ottamalla valokuvan kaikesta omistamastasi sovelluksesta. Voit sitten päättää, mitä puet päällesi, ennen kuin edes avaat kaapin oven.

Home Inventory Photo Remote

On aina hyvä tietää, mitä todella omistat, koska voit helposti unohtaa ja joutua ongelmiin. Mitä tapahtuisi, jos joku murtautuisi kotiisi ja saisi muutaman säkin arvosta arvoesineitä? Home Inventory Photo Remote -sovellus toimii kuten muutkin, paitsi että tällä sovelluksella voit ottaa valokuvan kaikesta. Se voi myös auttaa, kun yrität löytää jotain tiettyä, koska valokuva selvästi kertoo, missä se on piilossa.

Laitteiden korjaukset

Etkö vain vihaa, kun laitteet alkavat hajota vasemmalle, oikealle ja keskelle? Onneksi sinun ei tarvitse olla vedenkeittimen korjausvelhon pesukonekorjausmestari saadaksesi asiat kuntoon, mutta jos haluat korjata laitteita itse, tarvitset Appliance Repairs -sovelluksen. Se opastaa sinut läpi kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää, ja voit myös katsoa videoita, jotta et voi epäonnistua. Jos et pysty diagnosoimaan vikaa tai jos se on liian monimutkainen työ, sinun on kutsuttava joku, mutta se ei haittaa, että yrität ensin itse.

Päivittäistavarakauppa iQ

Täysin varusteltu keittiö on iloinen keittiö, ja tämä tarkoittaa, että sinun täytyy käydä ostoksilla säännöllisesti. Kuinka monta kertaa olet palannut supermarketista huomataksesi, että olet unohtanut ostaa paljon? Sinun täytyy palata ulos tai et voi valmistaa tiettyjä asioita, mutta tästä lähtien voit pysyä turvassa Grocery iQ -sovelluksen avulla. Kirjoita vain kaikki, mikä on loppumassa, ja sinulla on ihana luettelo valmiina, kun on aika ostaa lisää ruokaa.

Ne ovat suosittuja syystä

Syy, miksi nämä sovellukset ovat niin suosittuja, johtuu siitä, että ihmiset tarvitsevat niitä nykyään. Kaikki muu elämässäsi näyttää olevan monimutkaista, joten kun saat mahdollisuuden tehdä jostain helpommaksi, haluat tehdä sen. Vaikka kaikki sovellukset eivät koske sinua, tiedän, että yksi niistä voi muuttaa elämäsi.

read more
Teknologia

Parhaat huipputekniikan ajoneuvot elokuvista, kirjoista, sarjakuvista ja peleistä

Yksi 2000-luvun teknologian suurimmista pettymyksistä on oltava autot. Tieteiskirjallisuus lupasi meille, että tähän mennessä ajaisimme lentävillä autoilla, jotka käyttivät ihmeenergianlähteitä, mutta silti täällä ollaan edelleen maassa ja pakko tyytyä suurimmaksi osaksi bensiinillä.
Emme siis saaneet lentäviä autoja, mutta siinä ei vielä kaikki. Automme eivät aja itse (muut kuin Googlen autot), ne eivät muutu roboteiksi, ne eivät puhu meille (no, GPS tekee vähän…). Itse asiassa verrattuna asioihin, kuten tietokoneisiin, autot ovat muuttuneet erittäin vähän sen jälkeen, kun ne otettiin käyttöön. Kuinka tylsää…
Muistuttaaksemme meitä siitä, millaisia ​​huipputeknisiä superautoja meidän pitäisi ajaa tähän mennessä, katsotaanpa joitain tieteiskirjallisuuden tyylikkäimmistä ajoneuvoista kaikissa tiedotusvälineissä.

Tardis:

Okei, joten kukaan ei odottanut tämän olevan todellisuutta tähän mennessä (mikä koskee useimpia luettelon kohteita), mutta Tardis on edelleen yksi tieteiskirjallisuuden ikonisimmista ajoneuvoista. Tämä on tietysti Dr Whon aikakone, joka on tunnetusti “sisäpuolelta isompi”. Sen lisäksi, että lääkäri voi vierailla milloin tahansa ja missä tahansa, se myös muuttaa muotoaan ja ilmeisesti samaan aikaan majoitti useita uima-altaita.

Bat Mobile:

Mitä tulee huipputeknisiin autoihin, Bat Mobile on yksi ikonisimmista ja houkuttelevimmista ideoista fiktiossa. Bat Mobile muuttuu lähes joka iteraatiossa, mutta lähes joka tapauksessa siinä on sellaisia ​​asioita kuin luodinkestävä lasi, jonkinlainen “tehostustila” ja aseita. Ehkä realistisin inkarnaatio oli Nolan Batman -elokuvissa käytetty versio, jossa Batmobile oli valtava panssaroitu ajoneuvo, joka pystyi irrottamaan pienemmän “Bat Podin”, jotta Batman voisi ajaa kuin moottoripyörällä.

Nautilius:

Nautilius on sukellusvene, jota Nemo kapteeni 20000 liigassa meren alla. Vaikka Nautilius itse asiassa perustui todelliseen samannimiseen sukellusveneeseen, mikä teki Vernen luomuksesta niin korkean teknologian kuin se, että Nemo saattoi elää pysyvästi veden alla käyttämällä sitä. Miehistö keräsi ja viljeli ruokaa merestä, ja sitä auttoi laivatekniikka, joka voisi esimerkiksi muuttaa meriveden juomavedeksi.

Bondin DB5:

Bondin auto Goldfingerissä oli niin ikoninen, että se loi käytännössä Aston Martin -brändin. Tämä on klassinen auto, joka sopii aikakaudelle kaikkeen ulkonäköön, mutta sen sisällä on useita hienoja parannuksia, kuten ejektoriistuin ja rekisterikilpi, joka voi kääntyä takaa-ajien karkottamiseksi. Tämä oli ennen kuin asiat menivät hieman typeräksi Die Another Dayn “näkymättömän” auton kanssa.

Haamu:

Tietokonepelien tyylikkäimpien huipputeknisten ajoneuvojen pitäisi luultavasti mennä Halo-sarjaan, jonka avulla voit hallita monia avaruusolentoja. Ehkä siistein oli Ghost, joka käytti propulsioikseen jonkinlaista plasmaa, leijui maan poikki, pystyi pudottamaan melkein mistä tahansa korkeudesta ja kykeni iskemään.

Optimus Prime:

Optimus Prime on lähes yhtä huipputeknologiaa kuin ajoneuvot tulevat. Hänen väitteensä kuuluisuuteen on kyky muuttua 16-pyöräisestä kuorma-autosta jättiläismäiseksi, tuntevaksi robotiksi. Optimus Prime oli jokaisen pienen lapsen unelma “paras kaveri” ja myös sattui potkimaan isoa persettä voittaessaan pahuutta…
Joten ehkä mikään autoistamme ei ole puolikaan niin jännittävä kuin fiktiossa meille luvatut/kiusatut huipputekniset ajoneuvot… Mutta silti on erittäin mahdollista luoda siisti auto, jos haluat olla hieman luova ja saada inspiraatiota näistä lähteistä. ovat vähän kuin omaa bat-pottia, sähköautot ovat vähän kuin plasmakäyttöisiä haamuja ja parhaat GPS-järjestelmät voivat antaa autollesi persoonallisuuden… On vain uskallettava hieman luovuutta ja kääntää ajoneuvoasi tulevaisuuden koneessa haluat sen olevan.
Olemme kuitenkin hieman kaukana autosta, joka näyttää tai käyttäytyy ollenkaan Optimus Primelta… ja se on luultavasti hyvä asia!

read more
Liiketoiminta

Ongelmat ja ongelmat, jotka verkkoyrittäjät ymmärtävät

Jos olet onnekas ja tarpeeksi älykäs keksiäksesi online-liiketoimintasuunnitelman, jonka avulla voit työskennellä itsellesi kotoa käsin (tai missä tahansa sinulle sopivassa paikassa), monet ystäväsi kadehtivat sinua todennäköisesti. Tällainen vapaus on asia, josta useimmat ihmiset voivat vain haaveilla, ja mahdollisuus määrittää omat työaikansa ja jopa työskennellä matkoilla on uskomattoman vapauttavaa ja voimaannuttavaa.
Vaikka itsenäisenä ammatinharjoittajana ja verkossa työskentelyllä on monia etuja, on myös muutamia haittoja. Eikä siinä ole vain pari haittapuolta, vaan myös muutama “bugbears”, jotka eivät riitä pilaamaan kokemusta, mutta voivat varmasti tehdä elämästä toisinaan haastavaa. Ja mikä tekee näistä kohdista vielä turhauttavampia, on se, että kukaan muu ei ymmärrä, mistä valitat.
Älä huoli, sinunlaisiasi on muitakin. Ja me kaikki koemme näitä ongelmia. Lue ja katsomme joitain yleisimmistä ongelmista, jotka vain verkkoyrittäjät voivat todella ymmärtää…

Työskentely aikaerojen kanssa

Jos olet joskus työskennellyt yhteistyöprojektissa ja jonkun kanssa täysin eri aikavyöhykkeellä – kuten useimmat internetyrittäjät jossain vaiheessa tekevät –, tiedät, millainen haaste tämä voi olla. Joko lähetät sähköposteja, joihin vastataan vasta seuraavana päivänä keskellä yötä, tai heräät naurettavan aikaisin puheluaksesi jonkun planeetan toisella puolella olevan henkilön kanssa. Mutta hei, ainakin laajennat näköalojasi!
Selitä työsi ihmisille…
Tämä on aina hauskaa! Osa teistä haluaa sanoa “internetyrittäjä”, mutta olet tietoinen siitä, että se saa sinut kuulostamaan liian itsevaikutelmalta. Sen sijaan yrität selittää, mitä todellisuudessa teet, mikä yleensä kuulostaa uskomattoman tylsältä ja hämmentävältä. Useimmat ihmiset olettavat sinun valehtelevan ja/tai rikollisen.

Liian riippuvainen valuuttakursseista

Itsenäinen ammatinharjoittaja verkossa tarkoittaa usein työskentelyä asiakkaiden kanssa ulkomailla, kuten olemme todenneet. Tämä on hienoa suurimman osan ajasta, mutta toinen esimerkki siitä, ettei se ole hienoa, on se, kun rahasi eivät ole yhtä arvokkaita kuin viime viikolla valuuttakurssin vuoksi…

Kannettava tietokone on kannettava kaikkialla

No okei, sinun ei luultavasti tarvitse, mutta jos päätät työskennellä missä tahansa muualla kuin kotona – tai jos toivot saavasi vapaa-ajan siellä täällä tehdäksesi vähän enemmän töitä – haluat todennäköisesti kannettava tietokone mukanasi. Mikä tarkoittaa raskasta laukkua olkapäälläsi, joka kaivaa sisään. Joskus tuntuu, että siitä on vuosia, kun se ei ole painanut sinua!

Kun ihmiset puhuvat sinulle kahviloissa tai junissa

Sen lisäksi, että verkossa työskenteleminen takaa, että olet introvertti, se tarkoittaa myös todennäköisesti sitä, että käytät tätä aikaa työhön. Et menisi heidän toimistoonsa ja alkaisi kertoa heille tyttärentyttärestäsi, joten miksi he tekevät sen sinulle? Eivätkö he näe, että olet kannettavallasi?

Et tiedä kuinka paljon ansaitset – ja olet hyvin hämmentynyt rahan arvosta

Kun olet verkkoyrittäjä, et voi sanoa varmuudella, kuinka paljon ansaitset tänä vuonna. Se on ärsyttävää, kun yrität saada kaikenlaista lainaa, kuten kuvittelet, se on hankalaa, kun suunnittelet budjettia seuraavaa lomaasi varten, ja on kuninkaallista tuskaa, kun ystäväsi kysyvät sinulta jatkuvasti…
Koska voit aina ansaita enemmän tekemällä enemmän työtä, et koskaan tunne, että menetät rahaa. “Ansaitsen sen myöhemmin takaisin” tulee mottoasi. Paitsi et koskaan…

Kaiken tekeminen itse

Sitten on se, että verkkoyrittäjänä sinun on tehtävä kaikki itse. Tämä ei tarkoita vain hauskoja asioita, kuten verkkosivuston suunnittelua, vaan myös painajaisia, kuten kiusallisia keskusteluja asiakkaiden kanssa tai tekniseen tukeen vastaamista. Ainakin nykyään on enemmän ja virtuaalisia avustajapalveluita, jotka voivat auttaa sinua tässä!

read more
1 2
Page 1 of 2